Monitoring gminny w Babickiej Policji

udostępnij

Dzięki współpracy Urzędu Gminy i Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach policjanci mają już pełny dostęp on line do monitoringu wizyjnego gminy Stare Babice.

Dotychczas jedynym operatorem monitoringu była Straż Gminna. Teraz również funkcjonariusze Policji mają dostęp do monitoringu przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. To rozwiązanie daje możliwość szybkiej reakcji Policji w przypadku jakichkolwiek niepożądanych zdarzeń na terenie gminy, a także stałego monitoringu przestrzeni publicznej przez babickich policjantów.