Nabór wniosków w ramach Programu „Moja woda”

udostępnij

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024

Więcej informacji na stronie:
https://portal.wfosigw.pl/informacje-o-programie

Powiat warszawski zachodni obsługuje:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (centrala)
Adres: ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, tel. (22) 504 41 00, fax (22) 504 41 39

Termin naboru wniosków: od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.05.2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

Założyć konto w Portalu Beneficjenta na stronie:https://portal.wfosigw.pl (nie dotyczy wnioskodawców posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu.
Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dotację dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć mających na celu zwiększenie retencji wody opadowej i roztopowej ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW dostępny po zalogowaniu w Portalu Beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w Portalu Beneficjenta.

Wydrukować wypełniony formularz wniosku, czytelnie podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do siedziby Funduszu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Biura Funduszu lub Wydziału Zamiejscowego, w zależności od miejsca lokalizacji nieruchomości, na której realizowane będzie przedsięwzięcie.

Więcej informacji o programie:https://portal.wfosigw.pl/informacje-o-programie