Nagroda „Przyjaciel Młodzieży 2021” przyznana Pani Dorocie Smolińskiej

udostępnij

Młodzieżowa Rada Gminy Stare Babice przyznała nagrodę „Przyjaciel Młodzieży 2021” Pani Dorocie Smolińskiej za całokształt działań na rzecz młodzieży. Dzisiaj podczas sesji odbyło się uroczyste wręczenie nagrody.

Nagroda „Przyjaciel Młodzieży” przyznawana jest przez Młodzieżową Radę Gminy Stare Babice dla osób szczególnie zaangażowanych w działalność na rzecz młodzieży w gminie Stare Babice.

Uzasadnienie Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice przyznania nagrody „Przyjaciel Młodzieży 2021” Pani Dorocie Smolińskiej:

„Pani Dorota Smolińska od zawsze związana jest z gminą Stare Babice. Jej droga zawodowa od lat jest zdeterminowana przez Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza, w której od 2005 r. sprawuje funkcję dyrektora.

Od czasu, gdy Pani Dorota Smolińska objęła stanowisko, Szkoła jest miejscem wszechstronnego rozwoju młodzieży, który zapewniają liczne inicjatywy w postaci kół zainteresowań i projektów realizowanych wspólnie przez uczniów i nauczycieli. W Szkole działa siedem kół zainteresowań, m.in. koło polonistyczne, dziennikarskie czy historyczne. Należy zauważyć, że funkcjonujące od 2001 r. Szkolne Koło PCK zajmuje I miejsce w kwestach dla tej organizacji. W Szkole prężnie działa koło wolontariatu, do którego należy przeszło 200 uczniów.

Rokrocznie Szkoła w Babicach zachwyca publiczność, przedstawiając akademie z okazji Święta Niepodległości i jasełka. Uroczystości szkolne zawsze charakteryzują się wysokim poziomem artystycznym oraz oryginalnym pomysłem. Pod okiem Pani Doroty Smolińskiej wcielane w życie są innowacje pedagogiczne. Możemy zaliczyć do nich innowację muzyczną prowadzoną nieprzerwanie od roku szkolnego 1995/1996 oraz innowację ekologiczną „Cztery pory roku w przyrodzie”, która została wprowadzona w roku szkolnym 2001/2002. Ponadto uczniowie Szkoły wyjeżdżają co roku na wycieczki i warsztaty do Berlina oraz Londynu, a także uczestniczą w obozach językowych „Euroweek”.

Od 2005 r. w Szkole w Babicach funkcjonuje nagroda Nobel Uczniowski, powstała dla uczczenia setnej rocznicy przyznania przez Akademię Szwedzką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury patronowi szkoły. Konkurs inspiruje najzdolniejszych uczniów i pozwala im realizować swoje zainteresowania. Nobel Uczniowski jest podzielony na dziedziny, co umożliwia uczestnikom wyspecjalizowanie się w ramach danego przedmiotu.
Doniosłym wydarzeniem organizowanym przez Szkołę w Starych Babicach jest „Święto Szkoły”, będące swoistym wehikułem czasu. Zawsze wiąże się z masą atrakcji o rozrywkowym, ale i edukacyjnym charakterze. Zwyczajowo każde „Święto Szkoły” jest w jakiś sposób powiązane z historią i twórczością Henryka Sienkiewicza, np. w 2017 r. uczniowie wraz z nauczycielami zrekonstruowali bitwę pod Grunwaldem, z kolei w 2018 r. byliśmy świadkami barwnego i różnorodnego jarmarku średniowiecznego.

Szkoła w Starych Babicach aktywnie uczestniczy w projektach o charakterze międzynarodowym. W 2012 r. realizowała projekt „Children protecting the planet” w ramach programu Comenius. W latach 2016–2018 Szkoła wzięła udział w Erasmus+, w którym realizowała wspólnie z partnerami z całej Europy projekt „Embracing differences under the umbrella of tolerance”, który zakładał kształtowanie postawy tolerancji wśród młodych ludzi. W związku z tym Szkoła gościła delegacje z kilku krajów. W 2020 r. Szkoła ponownie przystąpiła do Erasmusa, tym razem realizowanego pod hasłem „Bringing life skills into the classroom”. Dzięki temu kilkoro uczniów i nauczycieli mogło uczestniczyć w międzynarodowym spotkaniu w Turcji.

Drzwi Szkoły Podstawowej w Babicach dzięki Pani Dorocie Smolińskiej są zawsze otwarte dla lokalnej społeczności i stowarzyszeń, jest ona chociażby miejscem prób orkiestry, a szkołę odwiedzają ciekawi goście, którzy niosą wiedzę i dzielą się z młodzieżą swoimi pasjami. Od czasu powstania Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice Pani Dorota Smolińska z całą mocą wspiera podejmowane przez nas działania. Uczniowie Szkoły chętnie startowali w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy, co świadczy o dużym zaangażowaniu społecznym babickiej młodzieży.

Pani Dorota Smolińska cieszy się dużym szacunkiem uczniów, a także grona pedagogicznego, któremu z charyzmą przewodzi. Doświadczenie i nieprzeciętna wiedza Pani Doroty Smolińskiej znajdują uznanie nie tylko w naszej gminie, ale także w oczach władz i specjalistów, czego wyrazem było powołanie jej w skład Rady Konsultacyjnej ds. Bezpieczeństwa w Edukacji przy Ministrze Edukacji i Nauki.

Naszym zdaniem wszystkie wymienione osiągnięcia jednoznacznie przemawiają za słusznością przyznania Pani Dorocie Smolińskiej nagrody „Przyjaciel Młodzieży”. Jesteśmy przekonani, że rozlicznych inicjatyw podejmowanych przez Szkołę nie udałoby się doprowadzić do końca, gdyby nie poświęcenie i wielkie zaangażowanie Pani Doroty Smolińskiej.”

Gratulujemy Pani Dorocie Smolińskiej przyznanej przez Młodzieżową Radę Gminy Stare Babice nagrody oraz życzymy wielu sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.