Nowa Radna w Radzie Gminy Stare Babice

udostępnij

W dniu 2 kwietnia 2023 roku w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Henryka Kuncewicza, w Gminie Stare Babice odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy.

W wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających nową Radną została wybrana Pani Anna Doberska. 6 kwietnia na Sesji Rady Gminy Stare Babice (link do transmisji: Transmisja | radni.info   ) nowa Radna złożyła ślubowanie oraz otrzymała z rąk przewodniczącego Rady Gminy Krzysztofa Szuby zaświadczenie o wyborze na radną Gminy Stare Babice.

Pani Annie Doberskiej pragniemy złożyć serdecznie gratulacje i życzymy pomyślności oraz wielu sukcesów w działaniach na rzecz lokalnej społeczności.