Nowe dowody osobiste

udostępnij

Od poniedziałku 8 listopada można składać wnioski o dowody osobiste z drugą cechą biometryczną. Dzięki temu nowe dowody osobiste będą lepiej zabezpieczone.  Zmiany w dowodach osobistych to efekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r.

Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji wydawanie nowego dowodu osobistego zostało zaplanowane na 7 listopada 2021 r. Oznacza to, że od poniedziałku 8 listopada, w urzędzie gminy będzie można złożyć już wniosek o dokument tożsamości według nowych regulacji.

4 listopada 2021 jest ostatnim dniem na złożenie wniosku o dowód osobisty bez cech biometrycznych. Natomiast 5 listopada z przyczyn technicznych nie będą już przyjmowane wnioski o wydanie dowodu. Wszystkie osoby posiadające ważne dowody osobiste, wydane zgodnie z dotychczas obowiązującym wzorem, nie będą musiały ich wymieniać. Z tych dokumentów będzie można korzystać do momentu utraty ich ważności.

W związku z wprowadzeniem nowego dowodu osobistego, nie będzie możliwości złożenia wniosku o ten dokument elektronicznie  przez e-puap. Po wdrożeniu nowego wzoru, składanie wniosków online możliwe będzie wyłącznie w przypadku dzieci do 12. roku życia. Od nich odciski palców nie będą pobierane.

Więcej informacji na temat nowego dowodu osobistego można uzyskać na stronie  www.gov.pl