Nowe energooszczędne oświetlenie ul. Warszawskiej

udostępnij

Zapraszamy Państwa do obejrzenia filmu prezentującego efekt wymiany 370 nowoczesnych i energooszczędnych opraw oświetleniowych wzdłuż ulicy Warszawskiej na terenie gminy Stare Babice. W wyniku tego przedsięwzięcia  zredukowaliśmy koszty oraz zużycie energii o około 50%. Aplikacja inteligentnych opraw LED umożliwia zdalne sterowanie całymi sekcjami, jak i pojedynczymi latarniami, daje możliwość m.in. redukcji mocy w godzinach nocnych, generowania raportu o zużyciu energii, a także sygnalizowania uszkodzonego źródła światła. Dodatkową zaletą jest też możliwość dodawania nowych punktów świetlnych bez konieczności przebudowy istniejącej instalacji.

Dzięki nowemu oświetleniu ulicy Warszawskiej wszyscy mieszkańcy gminy oraz inni użytkownicy przestrzeni publicznej zyskali wyższy komfort i bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Zadanie pn.: „Wymiana istniejącego oświetlenia na ul. Warszawskiej na oświetlenie w technologii LED z centralnym sterowaniem” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 885 600 zł.