Nowe linarium już czeka na dzieci

udostępnij

W ramach zadania „Modernizacja i doposażenie istniejących placów zabaw i terenów rekreacyjnych w gminie Stare Babice, na placu zabaw w Bliznem Jasińskiego wykonano zabawkę wspinaczkową „linarium”. Urządzenie ma 6 metrów wysokości, bezpieczną piaskową nawierzchnię, oraz wymagane strefy bezpieczeństwa. Zabawka przeznaczona jest dla dzieci w wieku 7-14 lat.

Kwota wydatkowana na zadanie z budżetu Gminy Stare Babice  wynosi 75 518,31 zł w tym 60 000 zł są to środki stanowiące fundusz sołecki wsi Blizne Jasińskiego.
Zapraszamy dzieci do zabawy wspinaczkowej na plac przy ul. Kopernika 10 w Bliznem Jasińskiego