Nowe oświetlenie uliczne w naszej Gminie

udostępnij

Na ul. Pogonowskiego w miejscowości Zielonki-Wieś, ul. Rudnickiego w Janowie oraz ul. Źródlanej w Borzęcinie Małym wykonano częściowe oświetlenie uliczne. W ramach prac zamontowano słupy z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi oraz linią kablową:

1) ul. Pogonowskiego: 9 sztuk,

2) ul. Rudnickiego: 13 sztuk,

3) ul. Źródlana: 3 sztuk.

Zadania finansowane były w ramach Funduszu Sołeckiego oraz współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022” –  „Mazowsze dla sołectw 2022”.