Nowe oświetlenie w Borzęcinie Dużym i Małym oraz Topolinie

udostępnij

W ostatnim czasie na ul. Trakt Królewski w Borzęcinie Dużym i Małym, ul. Źródlanej w Borzęcinie Małym oraz ul. Poprzecznej w Topolinie, zostały zamontowane oprawy oświetlenia ulicznego:

– 7 szt. na Trakcie Królewskim w Borzęcinie Dużym;

– 1 latarnia i 2 szt. opraw w obrębie ulic Źródlanej i Trakt Królewski w Borzęcinie Małym;

– 19 szt. aluminiowych słupów + 19 opraw na ul. Poprzecznej w Topolinie (na odcinku od szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym do ul. Bolesława Chrobrego).

Zadania finansowane były kolejno dla:
– Borzęcina Dużego (ul. Trakt Królewski) – w ramach
Funduszu Sołeckiego oraz środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”;
– Borzęcina Małego (ul. Trakt Królewski) – w ramach Funduszu Sołeckiego;
– Borzęcina Małego (ul. Źródlana) – w ramach Funduszu Sołeckiego;
– Topolina (ul. Poprzeczna) – w ramach budżetu Gminy Stare Babice, Funduszu Sołeckiego oraz środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.

Koszt inwestycji to:
Borzęcin Duży (ul. Trakt Królewski) oprawy uliczne – 22 000,00 zł brutto.
Borzęcin Mały (ul. Trakt Królewski) oprawy uliczne – 10 000,00 zł brutto.
Latarnia na ul. Źródlanej w Borzęcinie Małym – 6 379, 55 zł brutto.
Latarnie i oprawy na ul. Poprzecznej w Topolinie – 98 031,00 zł brutto.