Nowe wyświetlacze prędkości w Lipkowie

udostępnij

W sołectwie Lipków, przy ul. Mościckiego i przy ul. Jakubowicza, zamontowano i uruchomiono 2 uliczne sygnalizatory świetlne – radarowe wyświetlacze prędkości w postaci pulsującego znaku ostrzegawczego o treści: „ZWOLNIJ” lub „DZIĘKUJĘ”. Urządzenia mają służyć poprawie bezpieczeństwa i uspokojeniu ruchu w tym miejscu. Wydatek poniesiono ze środków Funduszu Sołeckiego.

 

 

Zadanie pn.: „Zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”