Nowoczesne Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Starych Babicach już otwarte

udostępnij

Dnia 10 maja 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Starych Babicach, które powstało z inicjatywy Sławomira Sumki – Wójta Gminy Stare Babice przy jednoczesnym wsparciu członków Stowarzyszenia Nasz Dom Godne Życie.

Początek przedsięwzięcia miał miejsce jeszcze przed wyborami samorządowymi w 2018 roku, kiedy to doszło do spotkania z ówczesnym kandydatem na Wójta – a obecnie Wójtem Gminy Stare Babice – Sławomirem Sumką. Inicjatywa budowy obiektu spotkała się z uznaniem Rady Gminy Stare Babice, która w maju 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla dorosłych osób niepełnosprawnych w Gminie Stare Babice.

Inwestycję zrealizowano na działce gminnej, położonej w centralnej części Gminy Stare Babice, w bezpośrednim sąsiedztwie gminnego parku. Obiekt o całkowitej powierzchni 661,46 m2,  przeznaczony jest dla 20 dorosłych osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym dla 11 osób w ramach pobytu dziennego oraz 9 osób w ramach pobytu całodobowego.

Powstanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego już od dawna było wyczekiwane przez naszych mieszkańców, w tym m.in. przez rodziny dorosłych osób z niepełnosprawnościami.

Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in.:

Pani Anita Czerwińska – Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Pełnomocnik Rządu ds. ekonomii społecznej,

Pan Michał Prószyński – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

Pan Sylwester Dąbrowski – I Wicewojewoda Mazowiecki,

Pan Piotr Kandyba – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego,

Pan Wojciech Białas – Wicestarosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego,       

Pan Artur Świercz – Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych,

Pani Barbara  Gębala – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim,

Pani Jolanta Stępniak – Przewodnicząca Rady ds. osób niepełnosprawnych w powiecie warszawskim-zachodnim, a także

przedstawiciele Stowarzyszenia „Nasz Dom – Godne Życie”.

 

Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” ogłoszonego w 2019 r.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 5 930 689,59 zł, z czego wydatki inwestycyjne obejmujące roboty budowlane, wyposażenie i obsługę programu wyniosły 5 715 314,62 zł, w tym środki z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 3 090 374,97 zł oraz 2 840 314,62 zł ze środków własnych Gminy Stare Babice.

W przyszłości będziemy prowadzić kolejne tego typu działania ukierunkowane na wsparcie osób z niepełnosprawnościami i tworzenie dla nich otoczenia jak najbardziej zbliżonego do domowego środowiska.