Nowy numer rachunku bankowego Gminy Stare Babice

udostępnij

Nowy numer rachunku bankowego Gminy Stare Babice

 08 1030 1508 0000 0008 2366 0002

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Dedykowany do wpłat: m.in. opłaty skarbowej, czynszów, opłat za zajęcie pasa drogowego, mandatów, kar pieniężnych, opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat adiacenckich, rent planistycznych, opłat za użytkowanie wieczyste, opłat za zezwolenia na przejazd.  

 

Obsługa wpłat gotówkowych na rzecz Gminy od dnia 1 lutego br. prowadzona jest przez Pocztę Polską S.A. ul. Rynek 11, 05-082 Stare Babice (bez dodatkowych opłat i prowizji)