Nowy System Poboru Opłaty Elektronicznej w Polsce

udostępnij

System e-TOLL to nowoczesne i wygodne dla użytkowników rozwiązanie, oparte na technologii
pozycjonowania satelitarnego i bezprzewodowej transmisji danych. Umożliwi wnoszenie opłaty
elektronicznej za przejazd pojazdów ciężkich (o DMC przekraczającej 3,5 t i autobusów) po płatnych
odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i dróg krajowych w Polsce.
Uruchomienie systemu e-TOLL nastąpi w czerwcu 2021 roku. Przewidziany jest okres przejściowy,
w którym funkcjonować będą oba systemy poboru opłat – e-TOLL i viaTOLL.

Więcej informacji na www.etoll.gov.pl

Poborca opłaty: Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa