Nowy zastępca Wójta Gminy Stare Babice

udostępnij

Dziś Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka powołał na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Stare Babice Panią Katarzynę Sońtę.

Pani Katarzyna Sońta jest wieloletnim pracownikiem Urzędu Gminy Stare Babice, dotychczas pełniła obowiązki kierownika Referatu Ochrony Środowiska.

W związku z nowym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Stare Babice na stanowiska Naczelników Wydziałów organizacyjnych Urzędu Gminy zostali powołani najbardziej doświadczeni pracownicy urzędu.

WNiP – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego – Naczelnik: Agnieszka Senterkiewicz

WOŚiGK – Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – Naczelnik: Katarzyna Sońta

WBK –  Wydział Budżetowo-Księgowy – Naczelnik: Lidia Engler

WIZiF – Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych – Naczelnik: Jacek Kłopotowski

WO – Wydział Organizacyjny – Naczelnik: Michał Więckiewicz