Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

udostępnij

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego nr WI-I.7840.8.6.2021.RR/AC z dnia 31 sierpnia 2022 r. – zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji
pn.: „Budowa gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa Rembelszczyzna – Mory w ramach inwestycji „Budowa Gazociągu Rembelszczyna -Mory – Wola Karczewska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego”

 

https://starebabice.bip.net.pl/?a=3383