Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

udostępnij

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego nr WI-I.747.3.67.2022.MP z dnia 1 września 2022 r. – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbiórka istniejącego i budowa nowego gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 relacji Wólczyńska – Mory na skrzyżowaniach z obcą infrastrukturą – (6,78km ) – część 3; w ramach inwestycji pn: Przebudowa gazociągu Wólczyńska – Mory realizowanego w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu gazociągu DN500 relacji Wólczyńska – Mory na skrzyżowaniach z obcą infrastrukturą (1,26 km) – część 1; (5,78 km) – część 2; (6,78 km) – część 4; (8,10 km) – część 5”

 

 

 

 

https://starebabice.bip.net.pl/?a=3388