Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

udostępnij

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r.,
1554 ze zm.), oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) – dalej Kpa, zawiadamia się, że w dniu
1 czerwca 2020 r. do tutejszego organu wpłynęło odwołanie od decyzji Nr 41/SPEC/2020 z dnia 8 maja 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu:

 

inwestor:   Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Mszczonowska 4,02-337 Warszawa

inwestycja:     „budowa gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa Rembelszczyzna – Mory w ramach inwestycji „budowa gazociągu Rembelszczyzna Mory – Wola Karczewska wraz
z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego”, na działkach ew.  według poniższego zestawienia (w nawiasach numery działek po podziale – tłustym drukiem przeznaczone pod inwestycję):

 

Adres zamierzenia inwestycyjnego:

województwo mazowieckie, powiat legionowski, gmina Nieporęt:

obręb 0011 Rembelszczyzna:

działki ew. nr: 255/17, 474/1, 256/3, 255/13, 254/7, 253/7, 252/7, 251/7, 250/7, 250/6

251/6, 252/6, 253/6, 254/6, 255/12, 255/11, 254/5, 253/5, 252/5, 250/5, 251/5, 445

obręb 0009 Michałów-Grabina:

działki ew. nr : 38, 28/2, 23

obręb 0007 Józefów:

działki ew. nr : 254, 253/15, 253/9, 269/1, 467/2, 467/1, 466/1, 465/25, 465/2, 464/7, 464/6, 470/2, 470/1, 463/3, 463/4, 463/5, 461/29, 462/8, 462/7, 462/6, 460, 449/3, 449/2, 449/1, 472, 473, 457, 456, 455, 454

 

gmina Jabłonna:

obręb 0001 Jabłonna:

działki ew. nr: 3958, 1249, 1251/1, 1246/2, 1246/1, 1134/1, 1242/3, 1133/7, 1133/13, 1133/12, 1133/14, 1133/9, 1132/3, 1132/4, 1365, 899/1, 976, 898/2, 1898/1, 1898/8, 1643/10, 1649, 1655/1, 1712, 1675, 1676, 1903, 1904/1, 1907/1

obręb 0007 Józefów II:

działki ew. nr: 75, 80, 81, 79, 78, 77, 76, 36

 

powiat warszawski zachodni, gmina Łomianki:

obręb 0010 Łomianki Dolne:

działki ew. nr: 88, 530, 531, 112, 502/2, 502/1, 503, 502/9, 504, 505, 506/2, 507/5, 507/6, 508/5, 508/6, 509, 532, 535, 539, 540, 541, 546/3, 547, 549, 551, 553, 554, 555, 556, 557, 559, 560, 561, 563, 564, 565, 567, 569, 571, 572, 574, 575, 576, 577 (577/8; 577/9), 620, 623, 619, 624, 618 (618/3; 618/4), 578, 570, 566, 562, 558, 552, 548, 579/1, 579/2, 583/1, 584/1, 585/1, 586/1, 587/1, 588 (588/3; 588/4), 587/2, 586/2, 585/2, 584/2, 583/2, 579/3 (579/11; 579/12), 589 (589/3; 589/4), 590 (590/3; 590/4), 591 (591/3; 591/4), 592 (592/3; 592/4), 593 (593/3; 593/4), 594 (594/3, 594/4), 595 (595/3; 595/4), 596 (596/3; 596/4), 597 (597/3; 597/4), 598 (598/3; 598/4), 1440, 1441, 600 (600/3; 600/4), 601 (601/3; 601/4), 602 (602/3; 602/4), 603 (603/3; 603/4), 604/1 (604/10; 604/11), 604/2 (604/12; 604/13), 604/3 (604/14; 604/15), 605 (605/3; 605/4), 607 (607/3; 607/4), 608 (608/3; 608/4), 609 (609/3; 609/4), 610 (610/3; 610/4), 611 (611/3; 611/4), 612 (612/3; 612/4), 613 (613/3; 613/4), 614 (614/3; 614/4), 615 (615/3; 615/4), 616 (616/3; 616/4), 617 (617/3; 617/4), 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643/1, 534, 646, 682, 110, 709, 692, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 706/2, 707,

obręb 0001, 1:

działki ew. nr: 240, 639

 

gmina Ożarów Mazowiecki:

obręb 0011 Mory:

działki ew. nr: 14/3 (14/9; 14/10), 14/7, 16/4,

obręb 0028 Ośrodek Doświadczalny Macierzysz:

działki ew. nr: 3/9, 3/5, 3/6, 3/7, 1/ 2, 4/58, 4/41, 4/57, 4/77 (4/123; 4/124), 4/68, 4/67, 5/3

obręb 0031 PGR Szeligi:

działki ew. nr: 21, 265/1

 

gmina Stare Babice:

obręb 0010 Janów:

działki ew. nr: 16/177, 181, 13/175,

obręb 0011 Klaudyn:

działki ew. nr: 1102/2, 1105, 1106, 1107,

obręb 0016 Latchorzew:

działki ew. nr: 212/3, 212/2, 212/12, 252/7, 576, 212/20, 359, 360, 357, 830/2, 83/1, 84/3, 87/1, 86/4, 833/1, 832/1, 83/11, 83/12, 83/5, 87/5, 87/6, 86/10, 84/9, 83/8, 81/6, 1078/2, 830/3, 830/4, 78/4, 79/4, 80/2, 81/3, 81/4, 99, 848, 847/1, 75, 147/1, 148/1, 149/1, 151/1, 150/1, 159, 213/1, 210, 209, 215, 216, 217, 218/1, 219/1, 220/3, 220/4, 222/2, 222/4, 222/3, 220/1, 224, 225/1, 226, 227/1, 230, 231, 232/1, 233, 234, 235, 236, 158/1, 240/2, 240/1, 155/1, 154/1, 153/1, 152/1,

obręb 0018 Lubiczów:

działki ew. nr: 39, 40, 41/1, 41/2, 41/3, 42, 53, 45/1, 45/2, 46, 47, 38, 2, 4, 55, 8, 9/1, 10/1, 11/1, 12/7, 14/1, 14/2, 56/20, 57/29, 57/27, 18/6, 20/8, 21, 22/17, 54, 28/11, 29/8, 30/19, 32, 33/5, 50,

 

powiat m.st. Warszawa, Dzielnica Białołęka:

obręb 0124, 4-01-24:

działki ew. nr: 61/3, 61/2, 61/1, 60/1, 60/2, 32, 115/7, 4, 5, 6, 2/2, 114, 118,

obręb 0224,  4-02-24:

działki ew. nr: 37, 44, 21/5, 21/2, 21/1, 20/2, 20/1, 19/4, 19/3, 19/9, 18/19, 18/16, 18/15, 18/14, 43/1, 17/5, 17/21, 15, 14, 17/38, 17/4, 17/6, 17/37, 17/36, 17/24, 11, 6/2, 6/3, 8/44, 8/46, 8/36, 6/6, 6/8, 8/31, 8/32, 6/9, 6/11, 8/19, 8/20, 8/16, 8/17, 8/12, 9, 7/21, 7/22, 7/17, 8/25, 7/16, 7/15, 7/14, 10/10, 10/9, 10/8, 7/13, 8/10, 8/11, 7/12, 10/7, 7/11, 10/3, 10/4, 10/2, 7/10, 70, 8/3, 7/9, 10/1, 8/2, 7/4, 1/30, 1/25, 1/24, 1/23, 1/19, 1/18, 1/16, 1/14, 1/12, 1/3, 1/ 4, 1/5, 1/6, 1/8, 17/32,

obręb 0225, 4-02-25:

działki ew. nr: 1

 

powiat m.st. Warszawa, Dzielnica Bemowo:

obręb 1001,  6-10-01:

działki ew. nr: 3/1

obręb 1002, 6-10-02:

działki ew. nr: 29, 27/1, 26, 41/1,

obręb 1005, 6-10-05:

działki ew. nr:  2, 4, 1/ 1, 3

obręb 1301, 6-13-01:

działki ew. nr: 8/3, 1/ 2, 1/1, 8/2, 9/3,

obręb 1303,  6-13-03:

działki ew. nr: 1/ 2, 1/1, 3/1, 3/2, 2/2, 4/12, 4/11,

 

powiat m.st. Warszawa, Dzielnica Bielany:

obręb 1105, 7-11-05:

działki ew. nr: 27, 25, 26, 35, 36, 33, 24, 32, 23/2, 31, 30, 29, 28, 22/2, 21, 50/2, 

obręb 1109, 7-11-09:

działki ew. nr: 1/3, 32, 33, 63, 70, 41, 62, 61, 60, 59, 71, 53, 76, 11, 10, 9, 8, 7, 3/1, 2/6,

obręb 1203, 7-12-03:

działki ew. nr: 3, 69

obręb 1206, 7-12-06:

działki ew. nr: 42/3, 50, 49, 48, 47, 46, 11/1, 11/2, 35/2,

obręb 1207, 7-12-07:

działki ew. nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/1, 23/10, 25/3, 26/1, 27/1, 29/7, 30/1, 31, 32/2, 33/2, 36, 42,

obręb 1209, 7-12-09:

działki ew. nr: 1/1, 9

obręb 1211, 7-12-11:

działki ew. nr: 1/ 2, 13/2, 13/1,

obręb 1212, 7-12-12:

działki ew. nr:  1/1, 1/ 2, 2, 3/7, 3/8, 4, 7,

obręb 1213, 7-12-13:

działki ew. nr:  2, 3, 5

obręb 1301, 7-13-01:

działki ew. nr:  5/37, 5/35, 5/58, 5/57, 5/56, 5/70, 5/71, 4/1, 15/8, 6/1, 5/36, 5/24, 3/1, 15/6, 15/5, 15/4,

obręb 1302, 7-13-02:

działki ew. nr:  1, 4, 43

obręb 1303, 7-13-03:

działki ew. nr:  2

obręb 1305, 7-13-05:

działki ew. nr:  19/4, 19/3, 1/1, 1/ 2, 7/2, 7/1, 20/3, 20/2, 14, 22,

obręb 1306, 7-13-06:

działki ew. nr:  13/6, 3/44, 13/5, 13/4, 3/15, 3/14, 3/13, 3/ 4, 3/3, 3/25, 3/24, 3/5, 3/9, 3/22, 3/42, 163/2, 3/43, 163/1,

obręb 1307, 7-13-07:

działki ew. nr:  9, 10, 2, 1, 12, 11, 15, 14, 19/1, 18, 17, 16, 13, 22, 21, 37, 24, 42, 40, 45, 48, 51, 104, 152, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 151, 150, 111, 112, 149, 148, 114, 115, 147, 146, 116, 117, 145, 144, 118, 119, 143, 142, 120, 121, 141, 140, 122, 249

 

Jednocześnie tutejszy organ informuje, że akta przedmiotowej sprawy znajdują się do wglądu w siedzibie Ministra Rozwoju, Pl. Trzech Krzyży, 00-507 Warszawa, gdzie do czasu wydania orzeczenia, strony mogą składać uwagi i wnioski oraz zapoznać się z materiałem w niej zgromadzonym.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.   

 

Data publicznego obwieszczenia:  15 czerwca 2020 r.

 

 

                                                                                      z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Aleksandra Krzoska

Dyrektor Wydziału Infrastruktury

                 /podpisano elektronicznie/

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego