Ocena jakości wody

udostępnij

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie
oznaczonych parametrów z wodociągu publicznego w Borzęcinie Małym oraz w Starych Babicach.