Dofinansowanie do wymiany pieców na paliwa stałe

Dofinansowanie do wymiany pieców na paliwa stałe

Aby poprawić stan jakości powietrza którym oddychamy, nasza gmina już od 2018 roku udziela dotacji celowych z własnego budżetu na dofinansowanie zadań mających na celu wymianę przez mieszkańców gminy Stare Babice urządzeń grzewczych opalanych węglem na instalacje o mniejszej emisji zanieczyszczeń do powietrza (Uchwała Nr XXXIX/411/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2018r.). Wysokość dotacji to 5000 zł, nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych. 

Wnioski można składać od 2 stycznia danego roku do wyczerpania środków w budżecie.

 

Do kosztów kwalifikowanych zaliczane jest:

– zakup nowego źródła ciepła (punkt obligatoryjny)

– wykonanie przyłącza (nie dotyczy kosztów doprowadzenia gazu do budynku)

– zakup zbiornika na paliwo

– zakup zasobnika c.w.u.

– zakup czujnika czadu

 

Jak otrzymać dofinansowanie?

Prawidłowo wypełnij wniosek o dotację (załącznik nr 1 do uchwały), podpisz go i złóż w kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32 w Starych Babicach.

Do wniosku dołącz oświadczenie o spełnianiu wymogów o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza (załącznik nr 2 do uchwały).

W ciągu 14 dni od daty złożenia w urzędzie gminy kompletnego wniosku spodziewaj się wizyty pracownika Urzędu Gminy Stare Babice, który dokona oględzin Twojej instalacji grzewczej.

Po otrzymaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w ciągu 14 dni podpisz umowę cywilno-prawną z Gminą Stare Babice.

Zacznij realizować swoją inwestycję. Pamiętaj, że w kosztach kwalifikowanych musi być zakup nowego źródła ciepła, a likwidacja starego pieca musi być udokumentowana kartą przekazania odpadu (to dokument, który uzyskasz w punkcie skupu złomu, przekazując Twój stary piec).

Złóż wniosek o rozliczenie inwestycji wraz z oryginałami faktur imiennych, a także kartą przekazania odpadu w Referacie Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32 (pokój nr 12).

Dofinansowanie do wymiany pieca zostanie wypłacone na wskazane we wniosku konto dopiero po złożeniu i zaakceptowaniu wniosku rozliczeniowego, który jest weryfikowany podczas kolejnej wizyty pracownika urzędu.

Wniosek złożony w danym roku budżetowym musi zostać rozpatrzony do dnia 30 listopada tego roku i nie może stanowić podstawy do ubiegania się o udzielenie dotacji celowej w kolejnych latach.

Ważne!

Inwestycje rozpoczęte przed podpisaniem umowy cywilno-prawnej z Gminą Stare Babice nie będą objęte programem dofinansowania.

Zachęcamy do składania wniosków i wspólnej dbałości o jakość powietrza, którym oddychamy.

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DO WYMIANY PIECA WĘGLOWEGO NA GAZOWY, ELEKTRYCZNY LUB OLEJOWY
Załączniki:

oswiadczenie_piece.pdf

wniosek_dotacja_piece.pdf

wniosek_o_rozliczenie_dotacji.pdf