Oczyszczanie stawów w Zielonkach – Parceli

udostępnij

We wtorek 16 maja 2023 r. w stawach w miejscowości Zielonki – Parcela w celu poprawy parametrów fizykochemicznych wody zostaną umieszczone przepływowe kasety czyszczące, wyposażone w nośniki biologiczne dla mikroorganizmów. Włóknisty, syntetyczny nośnik montowany na kasetach w celu unieruchomienia na nim mikroorganizmów został zabezpieczony w taki sposób, aby uniknąć korelacji z innymi organizmami wodnymi.

Prace będą wykonywane z uwzględnieniem bezpieczeństwa fauny i flory naturalnie bytujących w zbiornikach. Ze względu na małą głębokość stawów, będą one okresowo napowietrzane.

Działanie to jest możliwe dzięki współpracy pomiędzy Urzędem Gminy Stare Babice, firmą Deltima sp. z o.o., GPK „Eko-Babice” sp. z o.o. oraz GOSIR.