Odbiór i segregacja odpadów komunalnych

udostępnij

Przypominamy o konieczności przestrzegania zasad segregacji odpadów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszyscy mieszkańcy gminy zobowiązani są do segregowania odpadów.

Odpady odbierane są od godz. 6:00 zgodnie z HARMONOGRAMEM.

Pojemniki i worki należy wystawić przed posesję a właściciele nieruchomości posiadający altanki śmietnikowe muszą je udostępnić w dniu odbioru przed wskazaną godziną.

Posegregowane odpady nie powinny posiadać domieszek innych rodzajów odpadów, zwłaszcza odpadów niesegregowanych. W przypadku stwierdzenia dużego zanieczyszczenia surowców innymi odpadami, ekipy wywozowe mogą odmówić odbioru w ramach odbioru odpadów segregowanych. W tym przypadku będą one odebrane jako odpady zmieszane. Za niedopełnienie przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 135,20 zł od osoby na miesiąc (tj. czterokrotność opłaty podstawowej).

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY SEGREGACJI

 

Uwagi i reklamacje prosimy kierować bezpośrednio do Spółki Eko-Babice:
tel.: 880 526 450 lub 22 722 90 08
e-mail: odpady@eko-babice.pl

 


 

WOREK NIEBIESKI 

  • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe.

WOREK ŻÓŁTY 

  • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
  • plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
  • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp., plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
  • aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

WOREK ZIELONY   

  • Opakowania szklane bezbarwne i kolorowe tj. butelki, słoiki itp., wolne od zanieczyszczeń metalami i tworzywami sztucznymi.

WOREK BRĄZOWY  

  • Liście, skoszoną trawę, kwiaty, chwasty, trociny, korę drzew, odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia pochodzenia roślinnego.