Odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

W środę, 22 stycznia br., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starych Babicach pierwszy raz obradowała Młodzieżowa Rada Gminy Stare Babice. Inauguracyjną sesję zwołał i poprowadził Wójt Gminy Sławomir Sumka. Rada liczy 16 członków, a jej kadencja trwa dwa lata.

Młodzieżowi Radni otrzymali zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające uzyskanie mandatu. Radni w głosowaniach wybrali prezydium rady, czyli przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Przewodniczącym został wybrany Jan Waligóra, wiceprzewodniczącą Weronika Trzepałka, zaś funkcję sekretarza pełnić będzie Samer Afana

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice zostały przeprowadzone w dniu  3 grudnia 2019 roku w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach,
w Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli, w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych, w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej Grupy Kampinos w Borzęcinie Dużym,
w Niepublicznej Szkole Podstawowej Edulab, w Niepublicznej Polsko-Brytyjskiej Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Andersa, w Gminie Stare Babice, w których wybierani byli uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Na posiedzenie przybyli również niektórzy radni, członkowie Gminnej Rady Seniorów oraz dyrektorzy szkół i przedstawiciele rad rodziców, jak również rodzice zaangażowanych dzieci.

Samo uczestnictwo w pracach Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice może przynieść młodemu człowiekowi wiele różnorakich korzyści. Mogą to być zarówno kompetencje miękkie, jak praca w grupie, komunikacja czy zarządzanie czasem, jak i takie dotyczące szczegółowego zaznajomienia się z mechanizmem stanowienia prawa na poziomie lokalnym, funkcjonowaniem władz samorządowych oraz działaniem społeczeństwa obywatelskiego.

Dokumenty do pobrania:

Statut Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice
I posiedzenie w dniu 22 stycznia 2019 r. – godz. 12:00
Skład Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice
Uchwały Młodzieżowej Rady Gminy
Transmisja z I uroczystego posiedzenia Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice