Oddalenie skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

udostępnij

Informujemy o oddaleniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skargi Gminy Stare Babice reprezentowanej przez Przewodniczącego Rady Gminy Stare Babice Pana Henryka Kuncewicza.

„Sąd stwierdza, że Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 r. nie naruszyło prawa podejmując skarżoną uchwałę, ponieważ uchwała nr XXIV/261/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Stare Babice została podjęta z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 91 ust. 1 us.g.”

WYROK