Odśnieżanie dróg i ulic w gminie

udostępnij
W ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z  intensywnymi opadami śniegu w całej Polsce. Na terenie Gminy Stare Babice służby stale pracują dbając o przejezdność dróg, odśnieżają chodniki i parkingi.

Przypominamy o podziale obowiązku odśnieżania dróg i ulic. Podzielone są one na 3 kategorie w zależności o własności:

  1. Drogi wojewódzkie – ul. Warszawska, Sikorskiego, Okulickiego, Sobieskiego – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich rejon Grodzisk Mazowiecki, kontakt: +22 755-59-46 lub +22 755-51-17
  2. Drogi powiatowe – ul. Akacjowa, Mościckiego-Sienkiewicza, Izabelińska, Ogrodnicza, Południowa, Spacerowa, Kwiatowa, Kosmowska, Szkolna – Zarząd Dróg Powiatowych, kontakt: +22 722-13-80
  3. Drogi gminne– Urząd Gminy Stare Babice, Referat Gospodarki Komunalnej: +22 722-95-35. Wykonawcą jest Spółdzielnia Usług Rolniczych w Starych Babicach, kontakt: +22 722-96-81.

Inne przestrzenie publiczne w gminie m. in. chodniki, parkingi oraz przystanki autobusowe odśnieża Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o., kontakt: +22 722-90-08.


Warto pamiętać, że prawo zobowiązuje właścicieli m. in. do usunięcia śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Chodniki będące w obowiązku utrzymania przez właścicieli prywatnych posesji zgodnie z zapisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie są odśnieżane.


Przed nami prawdopodobnie kolejne śnieżne dni – prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość dla służb zajmujących się odśnieżaniem.