Odwołanie kwalifikacji wojskowej

udostępnij

Odwołanie kwalifikacji wojskowej

Kwalifikacja wojskowa została zakończona 13 marca 2020 roku.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. tracą ważność wezwania wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r., o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r.

Oznacza to, że z dniem 13 marca 2020 roku zakończyły działanie powiatowe komisje lekarskie kwalifikacji wojskowej na terenie całego kraju, a osoby które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. NIE MAJĄ już tego obowiązku. Osoby te zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

Zakończenie kwalifikacji jest działaniem profilaktycznym, zapobiegającym rozprzestrzenianiu się wirusa powodującego chorobę COVID-19.