Ogłaszamy przetarg na rozbudowę ul. Andersa

udostępnij

Szanowni Mieszkańcy Janowa i okolic,

w dniu dzisiejszym ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Andersa w miejscowości Janów wraz z infrastrukturą”. Zadanie obejmuje w szczególności wykonanie nowej nawierzchni drogi wraz z obustronnymi chodnikami, odwodnienie, przebudowę sieci elektroenergetycznej oraz linii oświetlenia. Roboty oraz pozostałe czynności stanowiące przedmiot zamówienia przewidziane są do wykonania w terminie 13 miesięcy od daty zawarcia umowy. Gmina na realizację inwestycji pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie do 5 980 360 zł. W celu zmniejszenia wydatków ze środków własnych złożono również wniosek o dofinansowanie ze środków Marszałka Województwa Mazowieckiego – oczekujemy na decyzję w tym zakresie. Szczegóły dostępne są pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/725209.

O postępowaniu prac będziemy Państwa informować na bieżąco.