Ogłoszenie GOPS

udostępnij

W związku z ogłoszonym w dniu 17 grudnia 2019 r. zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu opału z dowozem dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach jako jedyna ofertę złożyła Firma Opałek s. c. Marcin Lubaszka Adam Lubaszka Piotr Lubaszka z siedzibą 05-306 Jakubów, ul. Mińska 49, która podała cenę opału na zimę – luzem: 1 tona z dowozem do klienta (orzech II) z transportem w wysokości 770,00 zł brutto.

Na realizację przedmiotowego świadczenia Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach, działając zgodnie z pełnomocnictwem Wójta Gminy Stare Babice nr SG.0052.36.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. zawrze umowę z Oferentem.

Termin realizacji zadania będzie obowiązywać od dnia podpisania umowy do 31.03.2020 r.