Ogłoszenie o zebraniu wiejskim we wsi Koczargi Nowe

udostępnij

Sołtys wsi Koczargi Nowe – Bugaj zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie w sprawie:

  • sprawy bieżące;
  • przebudowa ul. Bugaj;
  • przebudowa gazociągu na ul. Bugaj;
  • projekt budowy drogi od ul. Bugaj do ul. Rekreacyjnej.

 

Zebranie odbędzie się w dniu 19 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 (II termin godz. 18:15[1]) Szkole Podstawowej w Koczargach Starych, przy ul. Akacjowej 12.

                                                                                         Sołtys

                                                                  (-) Kazimierz Lade

[1] Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców. W przypadku gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie obejmujące ten sam porządek obrad zwołuje się w drugim terminie, drugi termin wyznacza się w tym samym dniu, piętnaście minut później, w tym przypadku zebranie wiejskie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu zwołania zebrania stale zamieszkują na terenie sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do rady gminy – Statut Sołectwa na stronie https://starebabice.bip.net.pl/?c=286