Ogłoszenie o zebraniu wiejskim wsi Kwirynów

udostępnij

Sołtys wsi Kwirynów zaprasza mieszkańców na:

 

  • konsultacje w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2023

Konsultacje odbędą się w dniu 13 września 2022 r. (wtorek) o godz. 19.00  w Klubie Mieszkańca w budynku Szkoły Podstawowej w Starych Babicach przy ul. Polnej 40. Na spotkaniu będzie można zgłaszać propozycje projektów.

 

  • zebranie wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2023

Zebranie odbędzie się w dniu 20 września 2022 r. (wtorek) o godz. 19.00 (II termin godz. 19:15 [1]w Klubie Mieszkańca w budynku Szkoły Podstawowej w Starych Babicach przy ul. Polnej 40.

Kwota funduszu sołeckiego dla sołectwa Kwirynów na 2023 rok wynosi 89 908,20 zł. Mieszkańcy, którzy chcą zgłosić propozycję wniosku do funduszu sołeckiego proszeni są o przygotowanie na zebranie wniosku z podpisami co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Każdy mieszkaniec uczestniczący w zebraniu wiejskim może zagłosować tylko za jednym wnioskiem (sołtysa, rady sołeckiej lub mieszkańca pod którego wnioskiem podpisało się 15 uprawnionych mieszkańców). Prosimy o zgłaszanie wniosków sprawdzonych pod kątem merytorycznym.

 

                                                                                              Sołtys

                                                                (-) Dariusz Sobczak

[1] Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców. W przypadku gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie obejmujące ten sam porządek obrad zwołuje się w drugim terminie, drugi termin wyznacza się w tym samym dniu, piętnaście minut później, w tym przypadku zebranie wiejskie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu zwołania zebrania stale zamieszkują na terenie sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do rady gminy – Statut Sołectwa na stronie https://starebabice.bip.net.pl/?c=286

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny 601 852 783 lub mailowo dariusz.sobczak@starebabice.eu