Ogłoszenie o zebraniu wiejskim wsi Latchorzew

udostępnij

Sołtys wsi Latchorzew zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie

w sprawie:

  • Uchwalenia przedsięwzięcia Funduszu sołeckiego na rok 2023[1]

Zebranie odbędzie się w dniu 6 września 2022 r. (wtorek) o godz. 18.00
(II termin godz. 18:15[2]) w Urzędzie Gminy w Starych Babicach w sali im. Stanisława Zająca, ul Rynek 32  

Wniosek przygotowany przez mieszkańca powinien być podpisany przez minimum 15 uprawnionych do głosowania mieszkańców danego sołectwa. Każdy mieszkaniec uczestniczący w zebraniu wiejskim może zagłosować tylko za jednym wnioskiem (sołtysa, rady sołeckiej lub mieszkańca pod którego wnioskiem podpisało się 15 uprawnionych mieszkańców)

                                                                                              Sołtys

                                                              (-) Sylwester Klimek

[1] Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców. W przypadku gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie obejmujące ten sam porządek obrad zwołuje się w drugim terminie, drugi termin wyznacza się w tym samym dniu, piętnaście minut później, w tym przypadku zebranie wiejskie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu zwołania zebrania stale zamieszkują na terenie sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do rady gminy – Statut Sołectwa na stronie https://starebabice.bip.net.pl/?c=286