Ogłoszenie o zebraniu wiejskim wsi Wierzbin

udostępnij

Sołtys wsi Wierzbin zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2022 oraz omówienia spraw bieżących.

Zebranie odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2022 r. (piątek) o godz. 18.00 (II termin godz. 18:15[1]) na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w  Borzęcinie Dużym, przy ul. Warszawskiej 697 (pod wiatami).

Sołtys
(-) Dariusz Świątkowski

[1] Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców. W przypadku gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie obejmujące ten sam porządek obrad zwołuje się w drugim terminie, drugi termin wyznacza się w tym samym dniu, pół godziny później, w tym przypadku zebranie wiejskie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu zwołania zebrania stale zamieszkują na terenie sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do rady gminy – Statut Sołectwa na stronie https://starebabice.bip.net.pl/?c=286