OGŁOSZENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM

udostępnij

Sołtys wsi Lipków zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie w sprawie:
1.
Funduszu sołeckiego na rok 2022 r.
2.
Zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 r.

Zebranie odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godzinie 18:00 (II termin 18:15) w Lipkowie przy ul. Mościckiego 54B

Kwota funduszu sołeckiego dla Lipkowa na 2022 r. wynosi 76 659,90 zł.

Mieszkańcy, którzy chcą zgłosić propozycje do funduszu sołeckiego proszeni są o przygotowanie na zebranie wniosków z podpisami co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

W zebraniu może uczestniczyć do 150 osób. Pamiętajmy o utrzymaniu dystansu społecznego oraz o zakrywaniu ust i nosa.

                                                                                                                                              Sołtys

                                                                                                                              (-) Paweł Karczmarek