Ogłoszenie przetargu M.St. Warszawy – System mikronawigacji Virtual WOF

udostępnij

Budowa i wdrożenie Systemu mikronawigacji na terenie m.st. Warszawy i 16 gmin WOF (zamówienie gwarantowane) oraz Usługi rozwoju (prawo opcji)” w ramach projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Dokumenty przetargowe  dostępne są na stronach:

Oferty za pośrednictwem Systemu można składać do dnia 01.03.2022 r. do godz. 12.00.