Ogłoszenie Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 października 2022 r.

udostępnij

W związku z ogłoszeniem Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie nr 26 z dnia 20 lipca 2021 r.
w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego, kozienickiego, radomskiego, zwoleńskiego, wołomińskiego, szydłowieckiego, warszawskiego zachodniego, płockiego, gostyńskiego, płońskiego, sochaczewskiego, nowodworskiego, legionowskiego, węgrowskiego, miasta Płock, miasta Radom i miasta stołecznego Warszawy

§ 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

1) organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów zwierząt wrażliwych na wściekliznę za wyjątkiem targów, wystaw, konkursów i pokazów z udziałem psów, kotów i koni, na warunkach określonych w decyzji przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

2) organizowania polowań;

3) odłowów zwierząt łownych.

  1. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie obowiązują w przypadku wydania zgody przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii na:

1) odstrzał sanitarny dzików;

2) odłów dzików w celu ich uśmiercenia na miejscu;

3) polowanie indywidualne bez udziału psów i naganki.

  1. Właściwy terytorialnie powiatowy lekarz weterynarii wydając decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz w ust. 2, bierze pod uwagę analizę ryzyka, która wykaże, że zastosowanie wyjątków nie spowoduje zagrożenia rozprzestrzenienia się wirusa wścieklizny.
  2. W decyzji, o której mowa w ust. 3, właściwy terytorialnie powiatowy lekarz weterynarii określa w szczególności środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa wścieklizny.”.

 

Ponadto przypominamy, iż na obszarze zagrożonym wścieklizną nakazuje się:

  • trzymanie psów na uwięzi lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu;
  • pozostawienie zwierząt gospodarskich w okólnikach i na zamkniętych wybiegach.

Obowiązek szczepienia zwierząt domowych

Zgodnie z rozporządzeniem nr 49 Wojewody Mazowieckiego, od 31 grudnia 2021 r. na właścicielach (którzy są mieszkańcami terenu objętego obszarem zagrożonym wystąpieniem wścieklizny u zwierząt) kotów spoczywa obowiązek zaszczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie – w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Przypominamy jednocześnie, że w Polsce obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień psów i kotów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt. Koszty szczepienia zwierzęcia pokrywa jego właściciel.

Brak szczepienia zwierząt jest wykroczeniem, za które grozi mandat karny w wysokości do 500 zł.