Ogłoszenie w drugim postępowaniu przetargowym „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Lasu Bemowskiego”

udostępnij

 5 maja 2021 r. zostało opublikowane ogłoszenie w drugim postępowaniu przetargowym pn. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Lasu Bemowskiego w Gminie Stare Babice” z terminem składania ofert do 20 maja 2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej – drogi leśnej na terenie Lasu Bemowskiego w m. Janów na odcinku pomiędzy ul. Decowskiego a ul. Sikorskiego na dz.ew. nr 18/189, 17/178,14/176, obręb 0010 Janów, gm. Stare Babice. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach zadania: Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice. Szczegóły postępowania w tym opis przedmiotu zamówienia dostępne są na stronie internetowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/454314

Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, że względu na fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.