Ogłoszenie w postępowaniu przetargowym pn. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Lasu Bemowskiego w Gminie Stare Babice”

udostępnij

W dniu 9 kwietnia 2021 r. zostało opublikowane ogłoszenie w postępowaniu przetargowym pn. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Lasu Bemowskiego w Gminie Stare Babice” z terminem składania ofert do 26 kwietnia 2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej – drogi leśnej na terenie Lasu Bemowskiego w m. Janów na odcinku pomiędzy ul. Decowskiego a ul. Sikorskiego na dz.ew. nr 18/189, 17/178,14/176, obręb 0010 Janów, gm. Stare Babice. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach zadania: Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice. Szczegóły postępowania w tym opis przedmiotu zamówienia dostępne są na stronie internetowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/444616