Ogłoszenie

udostępnij

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Stare Babice w sprawie przełożenia ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin – Obszar Nr 1.

Informuję o przełożeniu ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin- Obszar Nr 1, które zostało zaplanowane od 28 lutego 2022 roku do 21 marca 2022 r. wraz z dyskusją publiczną zaplanowaną w dniu 14 marca 2022 r.
Nowy termin ponownego wyłożenia projektu planu miejscowego zostanie wskazany w kolejnym ogłoszeniu opublikowanym w Gazecie Babickiej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach sołeckich.
Wszelkich innych informacji w temacie planowania przestrzennego dotyczącego gminy Stare Babice, udzielają pracownicy Referatu Planowania Przestrzennego pod nr tel. (22) 722 90 04. Poszczególne etapy każdej procedury ogłaszane są na stronie BIP Gminy Stare Babice: https://starebabice.bip.net.pl/.