Ogłoszone postępowanie przetargowe pn.” Rozbudowa ul. Ekologicznej i ul. Estrady w Klaudynie”

udostępnij

W dniu 15 lipca 2022 r. zostało opublikowane ogłoszenie w postępowaniu przetargowym pn. ” Rozbudowa ul. Ekologicznej i ul. Estrady w Klaudynie” z terminem składania ofert do 1 sierpnia 2022 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Ekologicznej i ul. Estrady w Klaudynie” z podziałem na części:

1) część 1 zamówienia – branża drogowa i sanitarna;

2) część 2 zamówienia – branża elektryczna.

Zamawiający na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „ul. Ekologicznej i ul. Estrady w Klaudynie” posiada Decyzję nr 156/2020 z dnia 18 maja 2020 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg: ulicy Ekologicznej (droga gminna nr 410772W) i ul. Estrady (droga powiatowa nr 4138W) w Klaudynie wraz z infrastrukturą.

Zadanie jest dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”.

Szczegóły postępowania w tym opis przedmiotu zamówienia dostępne są na stronie internetowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/640429