Ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka wraz z budową ścieżki rowerowej”

udostępnij

14.04.2020 r. został ogłoszony przetarg na zadanie pn. „Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka wraz z budową ścieżki rowerowej”.

Postępowanie podzielone jest na części, tj.:

  1. Część 1 – wykonanie robót budowlanych i czynności w zakresie branży drogowej i teletechnicznej w tym budowa ścieżki rowerowej w m. Stare Babice, Kwirynów i Janów na odcinku od ul. Agawy do ul. Zielonej w ramach zadania „Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice – Budowa ścieżek rowerowych w gminie Stare Babice – zadanie 2 A. Przebudowa ulicy Pohulanka w m. Stare Babice, Kwirynów i Janów na odcinku od ul. Agawy do ul. Zielonej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej” – zadanie dofinansowane ze środków w Unii Europejskiej;
  2. Część 2 – wykonanie robót budowlanych i czynności w zakresie branży sanitarnej;
  3. Część 3 – wykonanie robót budowlanych i czynności w zakresie branży elektrycznej.

Termin składania ofert w postępowaniu został ustalony na 29 kwietnia 2020 r. na godz. 12:00.

Szczegóły dostępne są pod następującym linkiem https://starebabice.bip.net.pl/?a=557