Ograniczone funkcjonowanie szkół w Gminie Stare Babice co najmniej do 7 czerwca 2020 r.

udostępnij

Szanowni Państwo,

aktualnie  szkoły funkcjonują w ograniczonym zakresie. Do 24 maja 2020 r. zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach. Uczniowie mają zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W komunikacie MEN z 14 maja 2020 r. ogłoszono  przedłużenie terminu ograniczonego funkcjonowania szkół do 7 czerwca 2020 r. Zaznaczono też, że na chwilę obecną nie ma jeszcze decyzji czy uczniowie będą się uczyli na odległość czy wrócą do nauki stacjonarnej w szkołach po 7 czerwca. Nie ma też decyzji, w jaki sposób będzie wyglądała nauka od 8 do 26 czerwca 2020 r.

Resort edukacji podkreślił, że: „Dalsze uruchomienie szkół i placówek oświatowych będzie uzależnione od sytuacji epidemicznej i wytycznych Ministra Zdrowia oraz GIS”

MEN przypomniał, że od 25 maja br. będą umożliwione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
z elementami zajęć dydaktycznych dla dzieci z klas I- III szkoły podstawowej, również od 25 maja br. – konsultacje dla uczniów klas 8 i maturzystów. Natomiast od 1 czerwca br. zostaną uruchomione konsultacje dla uczniów z pozostałych klas szkół podstawowych
i ponadpodstawowych.

Ruszyły już przedszkola w naszej gminie, a od 25 maja 2020r.  wszczyna swoją działalność Przedszkole w Borzęcinie Dużym i Przedszkole Niepubliczne Zielona Akademia działające na zasadach upublicznionych (wykupione miejsca przez Gminę Stare Babice).

Bezpośrednich informacji na temat funkcjonowania udzielają dyrektorzy placówek oświatowych.

W każdej placówce wprowadzono regulaminy i procedury funkcjonowania placówki.