„Opieka wytchnieniowa” –  edycja 2022

udostępnij

Stare Babice, 14 października 2021 r.

 

 

 

Zaproszenie do udziału w Programie

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

 

 

Gmina Stare Babice przystępuje w 2022 roku do realizacji

Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”

POBYT DZIENNY

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz.573).

Gmina Stare Babice będzie realizować moduł I Programu „Opieka wytchnieniowa” –  edycja 2022 w wymiarze 240 godzin rocznie dla jednego uczestnika Programu.

MODUŁ I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, niekorzystających z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia                o zgłaszanie takiej potrzeby w terminie do 20 października 2021 roku, do godz. 14.00  do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach ul. Rynek 21

Należy wypełnić i złożyć:

  • kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022
  • kserokopię odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności;
  • klauzulę informacyjną w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Dokumenty można przesłać:

  • na adres mailowy tut. Ośrodka: gops@stare-babice.pl
  • zgłoszenie można wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice
  • lub zgłosić się telefonicznie i umówić się na dostarczenie ww. dokumentów w odpowiednim terminie – nr tel. 22 722 90 11 wew. 230 w godzinach pracy Ośrodka:

poniedziałek od 8.00 do 17.00

wtorek-czwartek od 8.00 do 16.00

piątek od 8.00 do 15.00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 722 90 11 wew. 230 w godz. pracy Ośrodka.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w 2022 roku i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022,
Pobyt dzienny.

dokumenty do pobrania: