Opóźnianie gminnych inwestycji przez radnych

udostępnij

XVII (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy, która odbyła się 23.01.2020 r. została zwołana na prośbę Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumki.

Materiały na tę sesję zostały radnym dostarczone w dniu 17.01.2020 r.

Porządek obrad zakładał:

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia sołtysów za inkaso (…)
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2020 rok.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020-2032.

Projekt uchwały w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia sołtysów za inkaso

Projekt uchwały zakładał ujednolicenie stawki i ustanowienie inkasa na stałym poziomie 12%

(dotychczasowo inkaso wynosiło, w zależności od sołectwa 11% – 14%).

Ustalenia te zostały przedyskutowane i powzięte z sołtysami podczas narady, która odbyła się 13.01.2020 r.

Podczas XVII sesji Rady Gminy Radny/Sołtys Kazimierz Lade z Klubu Radnych Łączy Nas Gmina złożył wniosek formalny o pozostawienie inkasa na dotychczasowym poziomie.

W rezultacie, radni wynikiem swojego głosowania sprzeciwili się ustaleniom sołtysów obecnych na naradzie sołtysów i pozostawili inkaso na takim poziomie jak wcześniej.

Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2020 rok

Zmiany budżetowe, które miały zostać przeprowadzone obejmowały kilka zagadnień. Jednym z tych najistotniejszych było np. umożliwienie zakupu kontenera mieszkalnego dla potrzebującej rodziny z zachodniej części gminy.

Podczas trwającej ponad 2 godziny dyskusji, wójt odpowiadał na szereg pytań rozwiewających wątpliwości radnych. W trakcie jednej z wymian zdań Radny Remigiusz Fijołek zarzucał wójtowi oraz komendantowi Straży Gminnej działanie wbrew regulaminowi (podczas tworzenia miejsc pracy dla operatorów centrum monitoringu) jednak przy tym działaniu opierał się na Uchwale Rady Gminy z 2013 roku, zamiast aktualnie obowiązującej z 28 marca 2019 roku, która znajduje się tutaj.

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej przez Radnych oprócz zakupu kontenera mieszkalnego dla potrzebującej rodziny umożliwiłoby także ogłoszenie jeszcze w styczniu przetargu na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Południowej w Zielonkach-Parceli. Co istotne, przesunięcie środków z innych zadań na to konkretne, miało być rozwiązaniem czasowym – do chwili wypłaty przez starostę obiecanego dofinansowania przeznaczonego na realizację tego zadania. W okresie kilkunastu tygodni środki te miały wrócić na pierwotne cele.

Wójt Sławomir Sumka pragnąc szybko rozpocząć realizację projektu budowy tak bardzo potrzebnego ronda umożliwiającego wygodny wyjazd z ulicy prowadzącej do szkoły podstawowej, podjął decyzję o poddaniu pod głosowanie Radzie Gminy projektu uchwały zabezpieczającej środki w budżecie gminy na ten cel. Zaskakujące okazały się wyniki głosowania radnych.

Za przyjęciem zmian proponowanych przez wójta głosowali (7):

 • Dariusz Sobczak
 • Jerzy Piętocha
 • Lucyna Skrzeczkowska
 • Marta Pamięta
 • Michał Starnowski
 • Jadwiga Wasiak
 • Ewa Kawczyńska

Za odrzuceniem zmian proponowanych przez wójta i jednocześnie za opóźnieniem inwestycji głosowali (7):

 • Henryk Kuncewicz
 • Krzysztof Szuba
 • Remigiusz Fijołek
 • Leszek Poborczyk
 • Dorota Zwolińska
 • Paweł Karczmarek
 • Kazimierz Lade

 

Od głosu wstrzymał się radny miejscowości Zielonki-Parcela Radosław Karpiński. Jest to niezwykła postawa, gdyż radny ten podczas ostatnich sesji rady gminy często pytał kiedy budowa ronda w miejscowości, którą reprezentuje zostanie zrealizowana i wydawać by się mogło – zabiegał o jego niezwłoczną budowę.

W wyniku głosowania nie uzyskano wymaganej większości przez co uchwała nie została przyjęta. Postawa radnych sprawiła m.in. odłożenie tej inwestycji w czasie o kolejne kilka miesięcy.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice

Trzecie głosowanie dotyczyło rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Stare Babice. Regionalna Izba Obrachunkowa wymaga, by wszystkie zmiany budżetowe były uwzględnione także w WPF. W przypadku uchwalenia zmian z punktu 2 obrad, to głosowanie byłoby jedynie formalnością.

Wójt nie zgodził się na zdjęcie tego punktu z porządku obrad pomimo nie uchwalenia zmian w ustawie budżetowej (głosowanie nr 2). Oczywistym wydawać by się mogło, że radni nie popierając zmian, które wójt chciał wprowadzić, powinni nie poprzeć tych zmian także w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Tutaj jednak także wyniki głosowania okazały się zaskakujące:

8 Za: Lucyna Skrzeczkowska, Marta Pamięta, Jerzy Piętocha, Dariusz Sobczak, Michał Starnowski, Jadwiga Wasiak, Paweł Karczmarek, Kazimierz Lade.

6 Przeciw: Remigiusz Fijołek, Ewa Kawczyńska, Henryk Kuncewicz, Krzysztof Szuba, Dorota Zwolińska, Leszek Poborczyk

Wstrzymał się ponownie Radosław Karpiński.

Tym samym radni uchwalili zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, na które wcześniej nie wyrazili zgody. Swoją decyzją ściągnęli na Wójta Gminy Stare Babice konieczność złożenia wyjaśnień w Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Transmisję sesji można obejrzeć tutaj.