OSP w Borzęcinie Dużym zaopatrzone w pojazd wielozadaniowy marki Polaris Ranger

udostępnij

2 kwietnia br. OSP w Borzęcinie Dużym odebrała pojazd wielozadaniowy marki Polaris Ranger.

Doświadczenia ratowniczo – gaśnicze ostatnich lat z terenu naszej gminy wskazywały na potrzebę zakupu tego typu pojazdu.

Okresowe susze na terenach leśnych i przyległych do nich nieużytków, wymuszają niekiedy prowadzenie działań w bardzo trudnym terenie, gdzie dotarcie standardowymi pojazdami pożarniczymi często bywa niemożliwe.

Pojazd ten będzie również wykorzystywany przy działaniach poszukiwawczo-ratowniczych osób zaginionych czy ratunkowych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego.

Zakup sfinansowano ze środków Funduszu Sołeckiego sołectw:
Borzęcin Duży,
Borzęcin Mały,
Wojcieszyn,
Wierzbin,
Stanisławów,
Koczargi Nowe,
Zalesie.