Ostatnie poprawki ul. Lutosławskiego w Klaudynie

udostępnij

27 października 2020 r. odbył się odbiór techniczny rozbudowy ul. Lutosławskiego w Klaudynie. Podczas odbioru wykonawcy remontu wskazane zostały drobne usterki do poprawy.

Zgodnie z umową Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego do 18 grudnia 2020 r. wyda oficjalne pozwolenie na użytkowanie drogi.