Oświadczenie radcy prawnego

udostępnij

Przedstawiamy oświadczenie radcy prawnego Pana Grzegorza Zarychty dotyczące komentarza Przewodniczącego Rady Gminy Stare Babice Pana Henryka Kuncewicza w sprawie zmiany przez niego uzasadnienia (bez udziału radnych gminy) do Uchwały Rady Gminy Stare Babice Nr XXV/360/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok:

Z ubolewaniem stwierdzam, że Pan Henryk Kuncewicz, prawdopodobnie, nie zrozumiał dokonanej przeze mnie wykładni prawa.
Pragnę więc podkreślić bardzo istotną różnicę. Czym innym jest jawna zmiana uzasadnienia uchwały, dokonana przez wnioskodawcę, w trakcie trwania sesji – przed głosowaniem tej uchwały.
Natomiast, czymś zupełnie innym jest potajemne uzupełnianie i modyfikowanie pierwotnego uzasadnienia uchwały już po jej przegłosowaniu przez radnych.
W związku z powyższym, pragnę oświadczyć i zapewnić, że nigdy nie zachęcałem ani nie nakłaniałem przewodniczącego Rady Gminy Stare Babice do tego ostatniego z wymienionych czynów.

z wyrazami szacunku
r.pr. Grzegorz Zarychta