Otwarcie ofert na wykonanie przebudowy ul. Pohulanka wraz z budową ścieżki rowerowej

udostępnij

7 maja 2020 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu RZP.271.10.2020 pn. „Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka wraz z budową ścieżki rowerowej”

W terminie składania do zamawiającego wpłynęło 17 ofert.

Szczegółowa informacja w tym zakresie dostępna będzie na stronie internetowej pod linkiem:
 https://starebabice.bip.net.pl/?a=557

Sesja on-line z otwarcia ofert dostępna jest pod adresem:
 https://www.youtube.com/watch?v=6Tb3wFUXTCU