Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym „Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szymanowskiego w Klaudynie”

udostępnij

9 czerwca dokonano otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym WIZiF.271.8.2021 pn. „Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szymanowskiego w Klaudynie”. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Ofertę z najniższą ceną złożył Wykonawca INSTAL-NIKA Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie na kwotę 491 747,89 zł brutto. Obecnie trwa procedura związana z badaniem i oceną ofert.

Szczegóły, w tym dane wszystkich Wykonawców i ich ceny ofertowe dostępne są w informacji z otwarcia ofert pod poniższym linkiem w sekcji Komunikaty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/462333