Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania działań kulturalnych

udostępnij

Wójt Gminy Stare Babice wydał zarządzenie Nr 41/2023 z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie gminy Stare Babice w 2023 r.

 

Oferty należy składać do dnia 28.02.2023 r. poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie https://www.witkac.pl/#/Urzad/Dep/818

Uwaga, po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (-ów) wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub ewidencji lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, a następnie złożenie potwierdzenia złożenia oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.03.2023 r. do godz. 15.00. na kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice w Starych Babicach (05-082), ul. Rynek 32.

Z treścią zarządzenia można zapoznać się tutaj.