Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40) Komisarz Wyborczy w Warszawie III postanawia co następuje:

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Stare Babice odbędzie się w dniu 6 maja 2024 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21.

Porządek I sesji

  1. Otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego wójta.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej.
  5. Wybór Przewodniczącego rady gminy.
  6. Ustalenie liczby i wybór Wiceprzewodniczących rady gminy.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie obrad.