Pierwsze maseczki wczoraj pojechały do mieszkańców

udostępnij

Rozpoczęliśmy akcję dystrybucji wielorazowych maseczek ochronnych mieszkańcom gminy. Wczoraj została spakowana pierwsza partia jaką otrzymaliśmy.

Maseczki w większości sołectw będą rozdawane przez Sołtysów i Rady Sołeckie. Tam gdzie nie jest to możliwe, w pomoc włączą się strażacy i strażnicy gminni.

Jako pierwsi otrzymają je mieszkańcy sołectw:
✔️Babice Nowe
✔️Borzęcin Mały
✔️Buda
✔️Janów
✔️Koczargi Nowe
✔️Latchorzew (teren osiedla)
✔️Lubiczów
✔️Mariew
✔️Stanisławów
✔️Topolin
✔️Zalesie

Informacje o dalszych etapach dystrybucji będziemy przekazywać na bieżąco, jutro spodziewamy się kolejnej partii, która od razu po spakowaniu zostanie przekazana następnym sołtysom.

Maseczki zawierają karty informacyjne z opisem użytkowania i dezynfekcji. Są wrzucane do skrzynek pocztowych, zgodnie z ilością mieszkańców zadeklarowaną w deklaracji „śmieciowej”.

Maseczka ma nas nie tylko chronić, ale też wyrobić pewne nawyki. Chodzi tu głównie o niedotykanie twarzy, po tym jak wcześniej dotknęliśmy na przykład klamki w sklepie, co może też zmniejszyć ryzyko infekcji.

Bądźmy razem w tym trudnym czasie!